Sociale veiligheid binnen de BHW

We vinden het binnen de BHW belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. Wat is sociale veiligheid? Sociale veiligheid binnen de BHW betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

 

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden  Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Klik hier om de gedragscode te openen

 

Verklaring Omtrent Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die de BHW getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Iedere drie jaar wordt er opnieuw een VOG aangevraagd en verwachten wij dat de vrijwilliger deze tijdig kan overleggen. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Klik hier om meer te lezen over de VOG

 

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Hierbij wordt natuurlijk de aanvraag en overlegging van de VOG besproken en uitgevoerd. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

 

Grensoverschrijdend gedrag

Als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag komt er in korte tijd veel op je af. Hoe kan je het beste handelen?
Informeer het bestuur van je groep over wat er is gebeurd. Vind je dit moeilijk/spannend neem dan iemand mee die je vertrouwt en die je kan bijstaan. Ben je er nog niet aan toe om het bestuur te informeren, maar wil je er wel graag over praten? Deel dan je verhaal met de vertrouwenspersoon van onze groep. De vertrouwenspersoon luistert naar je en jullie kunnen (als jij dat wilt) samen kijken wat er nog meer mogelijk is.
Bron: Scouting Nederland

 

Pestprotocol

Pesten ligt in een groep helaas altijd op de loer. Een jeugdlid wordt gepest als het herhaaldelijk en langdurig te maken heeft met negatieve handelingen van één of meerdere kinderen. Dat kan openlijk gebeuren, maar ook in de vorm van het structureel iemand buiten de groep sluiten. Treiteren via internet is ook een veel voorkomende pestvorm. De gevolgen van pesten zijn vaak ernstig, daarom hanteren treden we hierbij op. Meer informatie kun je lezen in het informatieblad van Scouting Nederland.

Klik hier om het pestprotocol van Scouting Nederland te openen