Burgemeester Herman Witte

Herman Bernard Jan Witte (Harlingen, 18 augustus 1909 – Eindhoven, 30 mei 1973) was een deskundig KVP-minister van Volkshuisvesting in de jaren vijftig die het nodige gezag had. Hij was voor zijn ministerschap waterstaatkundig ingenieur en directeur van gemeentewerken en burgemeester van Bergen op Zoom. Tijdens zijn ambtsperiode als minister maakte de bouwsector een flinke groei door. Hij nam verder de voorbereiding van de Wet op de ruimtelijke ordening en een omvangrijke herziening van de Woningwet ter hand.

Witte keerde in 1959 terug naar het burgemeestersambt (in Eindhoven) en onderbrak dit kortstondig toen hij minister werd in het kabinet-Zijlstra. Hij had in staatscommissie Cals/Donner een waardevolle inbreng als wijze ervaren bestuurder. Witte overleed in 1973 na twee hersenoperaties.